Products

(R)-2-Chloro-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanol

Product Details

Density:

1.447±0.06 g/cm3 (20 oC 760 Torr),                        

Melting Point:                                 

46-47 oC

InChI:

InChI=1S/C8H7Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3,8,12H,4H2/t8-/m0/s1


Previous: (S)-1-(3,5-Bis-Trifluoromethyl-Ph...

Next: (S)-2-Chloro-1-(2,4-Dichloropheny...